phong-thuy

Phong thủy – Bói toán – Mê tín dị đoan.

20/04/2019 Ngô Hùng Sơn 0

Trước hết, bạn đừng nhầm lẫn “Phong thủy” với “Bói toán” hay “Mê tín dị đoan”, dù nó cùng thuộc về thế giới tâm linh nhưng bản chất lại hoàn toàn khác nhau. Trước hết, bóc đi cái lớp vỏ thần bí trong thế giới tâm linh của con người, xin được khẳng định “Phong thủy” là một môn khoa học của phương Đông.