Ngũ hành là như thế nào ?

ngu-hanh-hung-son-group

Theo thuyết duy vật cổ đại, tất cả mọi vật chất cụ thể được tạo nên trong thế giới đều do năm yếu tố ban đầu là nước, lửa, đất, cây cỏ và kim loại. Tức năm hành: thuỷ, hoả, thổ, mộc, kim. Để giúp các bạn dễ nhớ ngũ hành tương sinh và tương khắc, chúng tôi nêu ví dụ mộc mạc đơn giản theo vần thơ như sau:

Ngũ hành tương sinh: lẽ thiên nhiên

Nhờ nước cây xanh mọc lớn lên(thuỷ sinh mộc)
Cây cỏ làm mồi nhen lửa đỏ(mộc sinh hoả)
Tro tàn tích lại đất vàng thêm(hoả sinh thổ)
Lòng đất tạo nên kim loại trắng(thổ sinh kim)
Kim loại vào lò chảy nước đen(kim sinh thuỷ)
ngu-hanh-tuong-sinh-hung-son-group
Ngũ Hành Tương Sinh – Hùng Sơn Group

Ngũ hành tương khắc: lẽ xưa nay

Rễ cỏ đâm xuyên lớp đất dày(mộc khắc thổ)
Đất đắp đê cao ngăn nước lũ(thổ khắc thuỷ)
Nước dội nhiều nhanh dập lửa ngay(thuỷ khắc hoả)
Lửa lò nung chảy đồng sắt thép(hoả khắc kim)
Thép cứng rèn dao chặt cỏ cây(kim khắc mộc)
ngu-hanh-tuong-khac-hung-son-group
Ngũ Hành Tương Khắc – Hùng Sơn Group

Tinh thần cơ bản của thuyết ngũ hành bao gồm hai phương diện giúp đỡ nhau gọi là tương sinh và chống lại nhau gọi là tương khắc. Trên cơ sở sinh và khắc lại thêm hiện tượng chế hoá, tương thừa, tương vũ. Tương sinh, tương khắc, chế hoá, tương thừa, tương vũ biểu thị mọi sự biến hoá phức tạp của sự vật.

Luật tương sinh.

Luật tương sinh: Tương sinh có nghĩa là giúp đỡ nhau để sinh trưởng. Đem ngũ hành liên hệ với nhau thì thấy 5 hành có quan hệ xúc tiến lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau

Theo luật tương sinh thì thuỷ sinh mộc, mộc sinh hoả, hoả sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thuỷ, thuỷ lại sinh mộc và cứ như vậy tiếp diễn mãi. Thúc đẩy sự phát triển không bao giờ ngừng.

Trong quan hệ tương sinh lại có quan hệ tương khắc để biều hiện cái ý thăng bằng, giữ gìn lẫn nhau.

Luật tương khắc

Luật tương khắc: Tương khắc có nghĩa là ức chế và thắng nhau. Trong qui luật tương khắc thì mộc khắc thổ, thổ lại khắc thuỷ, thuỷ lại khắc hoả, hoả lại khắc kim, kim khắc mộc, và mộc khắc thổ và cứ như vậy lại tiếp diễn mãi.

Luật chế hóa

Luật chế hóa: Chế hoá là chế ức và sinh hoá phối hợp với nhau. Trong chế hoá bao gồm cả hiện tượng tương sinh và tương khắc. Hai hiện tượng này gắn liền với nhau.

Lẽ tạo hoá không thể không có sinh mà cũng không thể không có khắc. Không có sinh thì không có đâu mà nảy nở; không có khắc thì phát triển quá độ sẽ có hại. Cần phải có sinh trong khắc, có khắc trong sinh mới vận hành liên tục, tương phản, tương thành với nhau.

Bạn có thể xem cách xác định đúng mệnh ngũ hành của mình tại Bảng Tra cứu niên mệnh và cung mệnh

Ngô Hùng Sơn – Founder Hùng Sơn Group

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*